Ostrov(292) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71794983000N,15.70341270000E Nadmořská výška 480

V době jarního tání a po velkých deštích přináší řeka velké množství materiálu z výše položených míst povodí. Postupným usazováním z něho vznikají náplavy a ostrovy v údolní nivě.
Spolu s balvany, kameny a pískem lze v nánosech nalézt velké množství semen různých rostlin a také drobné živočichy, kteří se stávají prvními kolonizátory nově utvořených naplavenin. V celém údolí se při břehu vyskytují devětsil bílý (Petasites albus), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Řeka je v tomto údolí hlavním činitelem transportu materiálu, rostlin i živočichů.
Pobřežní společenstva olšin na naplaveninách se v údolí zachovala pouze v úzkém pásu podél toku. Vyznačují se periodickým zaplavováním půdního povrchu, spojeným s usazováním kalů a zemin bohatých na živiny. Takové společenstvo je i při stezce a okraji ostrova 100 metrů výše od této zastávky.
V celém údolí Vás budou provázet kapradiny a mezi nimi i osladič obecný (Polypodium vulgare).