Čertův stolek(297) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71470555560N,15.71275000000E Nadmořská výška 497

Vpravo, téměř nad vašimi hlavami, je další geomorfologický útvar ? skalní věž s názvem "Čertův stolek". Pod jeho vrcholem se nalézá nevelká puklinová jeskyně.
Vlevo přímo nad vodou se zdvihá vlhká skalní stěna porostlá řasami a lišejníky. Na vrcholu roste reliktní bor. Řeka v těchto místech obtéká skalní ostroh Sokolohrad. Část stěny ostrohu je určena k horolezeckým výstupům. Název "Sokolohrad" pochází z minulosti, kdy na vrcholu stál malý hrad, po kterém se do dnešní doby zachovaly jen nápadné terénní nerovnosti v místech hradního příkopu a propadlých sklepení.
Na konci května rozkvétá bylinný podrost suťové bučiny vonnými květy měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Dalšími nápadnými rostlinami je samorostlík klasnatý (Actaea spicata), udatna lesní (Aruncus vulgaris) a náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora). Místy se vyskytuje i vzácná kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum). Tato část přírodní rezervace je botanicky cenným územím.
Na buky zaletuje datel černý (Dryocopus martius) a v dutinách hnízdí puštík obecný (Strix aluco). V posledních letech ve zdejším údolí hnízdí i krkavec velký (Corvus corax). Hojně se vyskytuje brhlík lesní (Sitta europaea). Ze savců je možno u vody zahlédnout rejsce vodního (Neomys fodiens), v sutích rejska obecného (Sorex araneus) a myšici lesní (Apodemus flavicolis).

 

FOTO GALERIE