Koryto(299) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71252500000N,15.71491388890E Nadmořská výška 510

V části údolí, kterou právě procházíte, má řeka největší spád. Na úseku 1340 metrů překonává výškový rozdíl 55 metrů. Nápadnými geomorfologickými jevy jsou časté peřeje a vodopády v řečišti.
Velký vodopád zakončuje i úzkou část řečiště, zvanou "Koryto". V tomto místě má řeka svůj přírodně nejužší tok.
Kousek dále od této zastávky, kde vede stezka po kovových schůdcích, si povšimněte na protějším břehu dokonale vytvořeného útvaru zvaného "Obří hrnec". Vznikl postupným vymíláním vody, přesněji vířivým pohybem úlomků hornin. Jeho průměr je 120 cm a hloubka 105 cm. Dnes je již 1 metr nad hladinou. Je tedy vidět trvalé prohlubování říčního koryta.
Pokud jste nad řekou zahlédli modrého letícího ptáka, byl to ledňáček říční (Alcedo atthis), který sem zaletuje za potravou. Až budete procházet lesem, možná uslyšíte, nebo uvidíte některého ze vzácných druhů lesních ptáků ? např. budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), sýkoru parukářku (Parus cristatus), šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris). Ze savců můžete zahlédnout kunu skalní (Martes foina) nebo veverku obecnou (Sciurus vulgaris).

 

FOTO GALERIE