Naučná stezka Údolí Doubravy (Délka cesty=5.2km-Stoupání celkem=152m)Vybrané služby a zajímavosti na trase

 

Voda a její význam v krajině--82-Ostrov(0.6)--83-Kamenný potok (ns)(1)--84-Lesní společenství(1.3)--85-Údolní niva(1.6)--86-Kamenné moře(1.9)--87-Čertův stolek(2.5)--88-Sokolohrad (ns)(2.8)--89-Koryto(3.4)--90-Mikšova jáma(4.4)--91-Lom(5.2)

 

O NAUČNÉ STEZCE Území o rozloze 92,1 ha je chráněno od 28.dubna 1986. Naučná stezka je 4,5 km dlouhá, překonává výškový rozdíl 83 metry a je turisticky středně náročná. Vede souběžně s červeně značenou turistickou trasou Naučná stezka vás seznámí s řadou zajímavých geomorfologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem. V Údolí Doubravy jsou na některé skalní stěny povoleny horolezecké výstupy, a to pouze pro ty, kteří vlastní platné povolení. Na území rezervace platí pro návštěvníky všeobecné a bližší ochranné podmínky. Naučná stezka byla otevřena v roce 1993. Rekonstrukce byla provedena v roce 2000 a podíleli se na ní členové základních organizací ČSOP v Chotěboři a Nasavrkách, Správa chráněných krajinných oblastí České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory. Při zpracování textů a realizaci pomohli mnozí další. Autorem kreseb je A.Drlíková a V.Váchová POPIS ÚSEKŮ TRASY. 1.Od Horního mlýna jdeme pohodlnou podél řeky cestou až k Ostrovu(zastavení č.2). 2.Od zastavení číslo 2 (Ostrov) stále jdeme pohodlnou cestou až ke křižovatce s modrou značkou (zastavení č.3 - Kamenný potok). 3.Od zastavení číslo 3 (kamenný potok) pokračujeme až k Točitému víru (zde bylo dříve koupaliště a turistická chata) k zastavení č.4 (Lesní společenstva). 4.V úseku od Točitého víru k zastavení č.5 (Údolní níva) se na chvíli vzdálíme od toku řeky a jdeme lesem až k zastavení číslo 5. 5.Následuje krátký úsek k zastavení č.6(Kamenné moře). Opět jsme se vrátili k toku řeky. 6.Od Kamenného moře k Čertovu stolku(zastavení 7) jdeme již méně pohodlnou cestou pod Čertův stolek, místo, které je opředeno četnými pověstmi.Tento a 3 další úseky patří zřejmě k njromantičtějším na naučné stezce. 7.Dále pokračujeme již méně schůdnou cestou, zato romantickým údolím k místu pod Sokolohrady, kde kdysi na skále stával strážní hrad. 8.Pokud nám zbývá dost sil, vystoupáme po zelené značce nahoru k bývalému hradišti, odkud je nádherný výhled do údolí řeky Doubravy. Když se dostatečně potěšíme krásnými pohledy, sestoupíme zpět a pokračujeme snad nejkrásnější partií této naučné stezky k zastavení č.9 (Koryto) a podíváme se na velice romantický vodopád. 9.Nyní se na chvíli od řeky vzdálíme. Vystoupáme po kamenných schodech nahoru na skálu. Zde je velice pěkný pohled na řeku dole v kaňonu.Pak se vrátíme zpět dolů k řece. Další zastavení je Mikšova jáma (č.10). 10.K poslednímu zastavení Lom, jdeme opět podél toku řeky.